Trykksetting av trapperom

Vifter & Miljø AS var først på markedet med standardiserte aggregater for trykksetting av trapperom. Serien leveres i ulike monteringsalternativer fra 15.000 m3/t opp til 35.000 m3/t. Større luftmengder på forespørsel. Automatikkløsningene dekker variasjoner med gjennomluftingsfunksjon, inntaksluker, sommerventilasjon og reverskjøring/røykevakuering.

Hindrer røyk å trenge inn i trapperom

Prinsippet for systemet er at et definert overtrykk over dører og andre mindre lekkasjearealer vil holde røyken tilbake når dørene inn til trapperommet er lukket. En større luftstrøm gjennom døråpningene vil holde røyken tilbake når dørene inn til trapperommet åpnes og lukkes under rømning. Systemet regulerer automatisk mellom disse tilstandene ved at vifteturtallet styres fra en trykkføler i trapperommet. Systemet starter og går kun ved utløst brannalarm.

Systemet hindrer at røyk trenger inn i trapperommet i rømningsfasen ved å generere trykkforskjeller som er større enn de som oppstår i starten av en brann og fra eventuelle oppdrifts- og vindkrefter. Dette gjøres ved at det tilføres en viss mengde friskluft til trapperommet.

Ved lukkede dører fra røyksonen inn til trapperommet reguleres luftmengden slik at den setter opp et definert overtrykk i trapperommet uavhengig av luftlekkasjer rundt dører, vinduer, heisdører etc.

Når dørene åpnes vil det etablerte trykket kunne forsvinne helt eller delvis. Systemet kompenserer for dette ved å øke luftmengden og holde trykket over et minimumsnivå i hele trapperommet. Samtidig skaper dette tilstrekkelig lufthastighet i døråpningene slik at røyken holdes tilbake basert på motstrømsprinsippet.

Avlastning av sluse

Vi har lagt vekt på å få avlastningen til å fungere ved naturlig oppdrift i sjakten uten avtrekksvifte. Derfor leverer vi spjeld i størrelsesområde 0,5m2.

Vi forutsetter at det er de 0,75 m/s gjennom en åpen dør på 2 m² som skal avlastes ref. krav til trykksettingsanlegg for trapperom. Det blir 5400 m³/t som skal opp igjennom sjakt uten for mye trykkoppbygging i sluse.

Vi leverer brannspjeld som holder klasse EI60, og vi bruker et multibladet brannspjeld som ikke hindrer rømning i åpen posisjon.

Styringen har vi gjort enkel ved at vi legger opp en 24V matekurs i trykksettingstavlen. Spjeldene åpner på fjær ved at kun spjeldet i slusen med røyk åpner, ved hjelp av en potfri relékontakt i detektor som åpner ved røyk, slik at spenning faller til spjeldmotor.