Garasjeventilasjon

Vifter & Miljø AS leverer komplette systemer for impulsventilering av garasjeanlegg. Konseptet er bygd rundt impulsvifter strategisk plassert i parkeringskjelleren. Disse setter luften i bevegelse frem mot avtrekksviftene, som igjen fører den forurensede luften ut av parkeringskjelleren.

Systemet er behovsstyrt, og styres etter detektert CO/NOx. Vår løsning omfatter sensorer og et komplett automatikksystem.
Ved å benytte impulsventilasjon med behovsstyring kan man oppnå store energibesparelser.

Impulsvifter

Leveres nå med EC motorer. Teknologien har revolusjonert produktet mtp byggehøyde og effektforbruk. Vifter & Miljø leverer nå impulsvifter med byggehøyde ned til 110 mm. Disse leveres for 1x230V, med innebygd styring for 3 valgfrie hastigheter og feilindikering.

Garasjeventilasjon må ses på som en helhet, der bygningskroppen utgjør den tradisjonelle kanalen. Vårt system sikrer overvåkning og god luftkvalitet i hele garasjen. Automatikksystemet har som standard deteksjon av CO/NOx, temperatur, fuktstyring og tidsur.

Vi skreddersyr løsningen tilpasset den enkelte garasje, basert på lokale forhold og trafikkbelastning.

Ved krav til lengre kastelengder i store arealer, benyttes sirkulære impulsvifter ø315mm, ø355mm og ø400 mm.

CO/NOX-deteksjon

Uavhengig av produsent, vil en detektor for karbonmonoksid “brukes opp” over tid, og den må derfor rekalibreres etter en gitt periode. Enkel service ved skifte av detektorhode er derfor en nøkkelegenskap ved valg av sensor. Med GDC.2 kan detektorhodet byttes med et enkelt håndgrep uten at anlegget stoppes.

Dekningsområdet for en CO-detektor ligger i området 400-500m≤, og i en stor parkeringskjeller kan antallet bli betydelig. Med en enkel og driftssikker løsning, sikrer GDC.2 at kostnadene holdes nede.

Vår CO-detektor har forhåndsprogrammerte alarmnivåer på 30 og 80 ppm.

Automatikk

Vifter & Miljø AS leverer komplette automatikksystemer for drift av impulsventilasjon i parkeringskjellere. Med lokal design og produksjon garanterer vi den beste automatikkløsningen.

Denne omfatter:

  • CO/NOX-deteksjon
  • Fuktstyring
  • Temperaturstyring
  • Styring via tidsur
  • Sone styring
  • Enkel kabling for styring av viftehastighet / behovsstyring
  • Drift og feil til SD-anlegg
  • Kombinasjon med brannventilering

CFD-analyse

Betegnelsen står for “Computational Fluid Dynamic”, og er et dataverktøy for strømningsanalyse. I praksis vil det si at man bygger en 3D modell av parkeringskjelleren, og vurderer strømningsbildet gjennom kjelleren ut i fra gitte parametere. På denne måten kan vi som leverandør optimalisere plasseringen av avtrekksvifter og impulsvifter. Vi oppnår et korrekt strømningsbilde, og unngår feildimensjonering av systemet. Analysen gjøres både for normalventilasjon og branngassventilasjon.

Vifter & Miljø AS leverer på forespørsel CFD-analyse til alle typer parkeringskjellere.