Bypass-løsninger

Vi leverer komplett løsning for bypass basert på “trekk ut”-prinsippet. Systemet består av branngassvifte, røykspjeld og styreskap.

Våre vifter er sertifisert for F200, F300 eller F400. Branngassvifter leveres fra Ø315-Ø1600, og spjeld leveres i samme dimensjon som vifte.

Automatikkskapet er standardisert og kan motta startsignal eller brannvarslingsanlegg.