Impulsventilasjon

Vi leverer komplette systemer for impulsventilering av garasjeanlegg. Konseptet er bygd rundt impulsvifter strategisk plassert i parkeringskjelleren. Disse setter luften i bevegelse frem mot avtrekksviftene, som igjen fører den forurensede luften ut av parkeringskjelleren.

5/5