Tjenester

Igangkjøring

Igangkjøring er en viktig del av et prosjekt. Vi har dyktig servicepersonell som gjennomfører dette etter våre rutiner og maler.
Etter endt igangkjøring produserer vi en komplett igangkjøringsrapport.

Service

Vi tilbyr service og serviceavtaler på utstyr levert av oss.

Befaring

Vi stiller gjerne på befaring. Kontakt oss for å avtale dette nærmere.

Fullskalatest

Ved behov for deltagelse fra oss, kan vi stille på dette etter nærmere avtale.

Røyktest

Vi har fullt utstyr for å kjøre røyktest, i for eksempel trapperom og garasje.