Lillo Gård

Lillo Gård i Nydalen i Oslo er et leilighetsprosjekt med 415 leiligheter, bygget rundt det gamle gårdstunet til Lillo Gård, hvor gårdsbygninger er restaurert.

Dette blir på en måte en ny bydel, med et torg i midten. Å gå inn på Torget er som en reise fra byen til landet. Bygningene rundt Torget er inspirert av låver.