Farriseidet

Farriseidet er en 22,5 km lang jernbanestrekning mellom Larvik og Porsgrunn. Prosjektet hadde byggestart i september 2012, og ble åpnet for trafikk 24. september 2018. Dette var et gigantprosjekt, med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer. Målet var å få redusere reisetiden med 20 minutter for de reisende.

Kilde: Banenor og Wikipedia