Løren stasjon

Løren stasjon er en T-banestasjon i Oslo som åpnet 3. april 2016. Den ligger i tilknytning til Lørenbyen i bydel Grünerløkka, mellom stasjonene Sinsen og Økern. Stasjonen, som er i underjordisk utførelse, ble bygget i forbindelse med Lørenbanen.

Anleggsperioden var fra juni 2013 til april 2016. Det er beregnet at Løren stasjon vil få 8 000 passasjerer hver dag og dermed bli en av av de ti største stasjonene i Oslos T-banenett.