Bekkelaget renseanlegg (UBRA)

Bekkelaget avløpsrenseanlegg UBRA i Oslo er utvidet for å øke rensekapasiteten på avløpsvann. UBRA renser 40 prosent av Oslo kommunes avløpsvann, og med denne utvidelsen vil anlegget oppfylle nye miljøkrav.

Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune er ansvarlig utbygger, og det er planlagt at anlegget åpnes i 2020.

Kilde: VAV, Oslo kommune