DVN

Fakta

  • Driftstemperatur opptil 120°C
  • Størrelse Ø225 – Ø630
  • Vertikalt utblåsning
  • Luftmengder opp til 14.000 m3/h
  • Statisk trykk opp til 1200 Pa
  • Drenering i viftehus
  • Swing out
  • Motor utenfor luftstrømmen
  • Iht EN 12101-3
  • Påmontert sikkerhetsbryter