JMTS

Aksialvifte med 100 % symmetriske vifteblader i aluminium, som gir samme ytelse begge veier. Motorene kan kjøres ned til 20% med frekvensomformer.

Fakta

  • Leveres i Ø630 – Ø1400
  • Luftmengder opp til 91.000 m3/h
  • Statisk trykk opp til 900Pa
  • Kan kjøres 100% i revers
  • Driftstemperatur opp til 400˚C i 2 timer